درخواست برگزاری نمایشگاه

چنانچه مایلید نمایشگاهی با آثار شما در نگارخانه گل نرگس برگزار شود می توانید فرم زیر را دریافت و پس از تکمیل به همراه تصویر 8 نمونه از آثاری که قصد ارائه در نمایشگاه دارید و تصویر عکس پرسنلی به آدرس gallery.golenarges@gmail.com برای ما ارسال نمایید (فرمت تصاویر JPG و حجم آنها کمتر از 500 kb باشد).

پس از بررسی آثار توسط شورای هنری نگارخانه گل نرگس ، چنانچه برگزاری نمایشگاه آثار شما امکان پذیر باشد، به شما اطلاع داده خواهد شد

  

دانلود فرم