مراحل صدور مجوز


 

شرایط متقاضی پروانه نشر

-        تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-         نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تأیید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

-         محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر و عدم فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی

-         حداقل سن ٢٧ سال کامل برای مجردین و ٢٥ سال کامل برای متأهلین

-         انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دایم

-         داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-         داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

-        صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی

  

مدارک مورد نیاز

تقاضای مجوز بصورت حقیقی(فردی):

1-     تقاضای تأسیس انتشارات (فرمهای پیوست می بایست حتماً بصورت تایپ شده تکمیل و تحویل گردد)

2-     پنج قطعه عکس ٤×٣ 

3-     تصویر تمام صفحات شناسنامه / تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت/  تصویر پشت و رو از کارت ملی/ تصویر آخرین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس از دانشگاهی که مورد تایید  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد ( تمام موارد مندرج در این بند می بایست در دفتر خانه اسناد رسمی برابر با اصل گردد )

4-     اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از پلیس +10

5-     تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بدون نیاز به برابری اصل

6-داشتن 5سال سابقه کار مفید در حوزه انتشارات

7-همراه داشتن پوشه  الزامیست

 

تقاضای مجوز بصورت حقوقی :

1-     ارائه تمام مدارک فوق برای مدیر مسئوول و تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره موسسه متقاضی

2-     ارائه معرفی نامه مدیرمسئوول از سوی اعضای هیئت مدیره شرکت مبنی بر معرفی فرد نامبرده بعنوان مدیر مسئول انتشارات

3-     ارائه اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی موسسه متقاضی

 

·         دارا بودن مدرک دکتری(ارائه اصل مدرک دکتری الزامیست) یا دارا بودن مدرک کارشناسی چاپ ونشر و یا متقاضیانی که دارای تالیف(حداقل پنج مورد) می باشند می بایست اصل و کپی شناسنامه کتب خود را در زمان تحویل مدارک به همراه داشته باشند که تمامی این موارد حائز امتیاز در آزمون نشر می باشد.

·         حضور متقاضی درخواست در زمان تحویل مدارک الزامی می باشد.

 

·      متقاضیان شرکت در آزمون می توانندعلاوه بر اطلاعات فردی و تجربی در زمینه قوانین و مقررات،تولیدات فرهنگی و صنعت چاپ و نشر جهت تکمیل دانش خود به منابع ذیل مراجعه نمایند: 

_ گام های اصلی در نشر کتاب نوشته عبدالحسین آذرنگ / به آدرس خیابان انقلاب خیابان منیری جاوید نبش بازارچه کتاب فروشگاه ققنوس  مراجعه فرمایید.

_مجموعه آشنایی با صنعت چاپ نوشته سید جلیل شاهری/ به آدرس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلی(مجتمع داشگاهی ولیعصر(عج) ) مراجعه فرمایید.

 

جهت ارائه درخواست ، مدارک مذکور را پس از تکمیل به " اداره ارشاد شهر تهران " با نشانی: خیابان شهید مطهری، مابین امیر اتابک و سهروردی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران ، طبقه دوم ، واحد انتشارات تحویل فرمایید

 


دانلود فرم مشخصات فردی

دانلود فرم درخواست

 تعیین نام