شرایط صدور مجوز


مراحل صدور مجوز کانون فرهنگی هنری

 

 

1-درخواست امام جماعت همراه با مهر وامضاء مبنی بر تاسیس کانون فرهنگی وهنری

2- نامه اداره ارشاد شهرستان متقاضی

   

شرایط مکانی

حداقل 80متر فضای مفید  فضای آموزشی

فضای مفید آموزشی شامل آبدارخانه-شبستان و دفتر مدیریت نمی باشد

در صورت موجود بودن فضای مفید در خارج از مسجد نمی بایست  فاصله مسجد از کانون بیش از 200متر باشد

 

مدارک

1-تکمیل کاربرگهای مربوطه از هر کدام دو نسخه و دستنویس(بدون کاربن) که مورد تایید امام جماعت(مهر وامضای امام جماعت)باشد

2-مدارک شخصی هیات امناءکانون:کپی شناسنامه2برگ/2قطعه عکس3*4/کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر مسئول(حداقل لیسانس)2برگ

کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت نظام وظیفه2برگ(این قسمت شامل امام جماعت نمی شود)

توجه :کلیه مدارک فوق که نیاز به امضاء و یا مهر دارد باید امضاء ومهر اصل باشد0

 

توضیح:

1-امام جماعت در صورت حضور درجلسات هیات امناء کانون  رئیس هیات امنا خواهد بود

 2- هیات امناء موظف است فردی راکه دارای حداقل مدرک لیسانس باشدازبین یا خارج از جمع خود  به عنوان مدیر مسئول کانون انتخاب و معرفی نماید

تبصره: مدیر مسئول کانون می تواند از بین خواهران معرفی گردد      

3-هیات امنا ء موظف است فردی  را به عنوان  رابط فرهنگی کانون انتخاب و معرفی نماید

4- شماره تماس مستقیم مدیر مسئول و رابط فرهنگی(ثابت و موبایل)

 

توضیح ضروری:

متقاضیان برای تاسیس کانون باید در تهران به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی (مندرج در منوی اصلی سایت) مراجعه نمایند.

 برای اطلاع بیشتر می توانید به پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران به نشانی WWW.MASJED24.IR مراجعه نمایید. شماره تلفن تماس دبیرخانه استان: 9-44848835 و شماره نمابر آن: 44829557 می باشد