فرآیند صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری

( تجسمی،خوشنویسی، نمایش)

 

v       تشکیل پرونده

·         تکمیل فرم ها

·         یک سری تصویر تمام صفحات شناسنامه / یک سری تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت/  یک سری تصویر پشت و رو از کارت ملی/ یک سری تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( تمام موارد مندرج در این بند می بایست در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل گردد (

·         دو سری تصویر شناسنامه از تمام صفحات شناسنامه و دو سری تصویر از پشت و روی کارت ملی

·          عکس 3 x 4 شش قطعه

·         کل سابقه هنری متقاضی( تعدادی از آثار، لوح تقدیر، کارت نمایشگاه ها وهرآنچه نشان دهنده سابقه هنری و تحصیلات متقاضی می باشد)

·         به همراه داشتن clear book نارنجی رنگ 40 برگ الزامیست.

 

v       جلسه شورای رسیدگی و نظارت استان تهران

·         در جلسه شورا – که بسته به تعداد پرونده های تشکیل شده زمان آن تعیین می شود- آثار و سابقه متقاضیان بررسی و نظر شورا بر روی فرم (ی) مندرج می شود.

·         در صورت تأیید، پرونده ادامه سیر اداری خود را طی می کند.

·         در صورت رد، پرونده مختومه می شود.

·         در صورت شک و تردید، پرونده به شورای فنی می رود و مصاحبه و نمونه آثار جدید از متقاضی درخواست می شود. و در صورت نیاز از متقاضی آزمون عملی بعمل آید. (در صورت موافقت پرونده ادامه مسیر را طی می کند)

v      معرفی جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد.

v      ارائه مکان مناسب توسط متقاضی (تکمیل فرم کروکی مکان در زمان تشکیل پرونده الزامی نمی باشد)

v      بازدید ازمکان معرفی شده توسط ناظر اداره کل.

·          در صورت تأیید، ادامه سیر اداری.

·          در صورت رد، مکان باید اصلاح و یا تعویض شود.

 پس از سیر مراحل اداری و تأیید مکان ، مجوز موقت 1 ساله صادر می شود.

-          در طول 1 سال متقاضی گزارش عملکردهای سه ماهه را در فرم هایی از پیش تعیین شده به اداره کل ارائه می نماید، در صورت تایید ، مجوز 5 ساله صادر می شود.

 

 

 محل تشکیل پرونده :

در تهران: خیابان شهید مطهری، نرسیده به چهار راه سهروردی پلاک 130 ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران تلفن : 7-- 88841231

و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه شود.


دانلودفرم  ها 

فرم مشخصات فردی