اماکن

نتیجه استعلام اماکن واحدهای صنفی حوزه فرهنگ و هنر

متقاضیان محترم لطفا فقط به واحدهای مربوطه مراجعه یا تماس حاصل فرمایید. 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

واحد صنفی

1

مریم رستمی 

 

موسسه تک منظوره

2

حسین سعیدی 

 

کانون آگهی و تبلیغات

3

غلامحسین موجی شیرازی 

 

کانون آگهی و تبلیغات

4

 علی اصغر مولایی

 

کانون آگهی و تبلیغات

5

حسین بروغنی 

 

کانون آگهی و تبلیغات

6

امیرشهاب رضویان

 

موسسه تک منظوره

7

علی فرحی

 

کانون آگهی و تبلیغات

8

بابک کماجی

 

کانون آگهی و تبلیغات

9

امیر سربازی 

 

کانون آگهی تبلیغات

10

محمدرضا ریش پور

 

کانون آگهی و تبلیغات

11

ثریا قلی بیگی

 

کانون آگهی تبلیغات

12

مجتبی کرمی

 

موسسهتک منظوره 

13

رضا آذرنجات

 

موسسه فرهنگی وهنری

14  سیروس همتی  موسسه تک منظوره
15 سیدناصرموسوی جزایری کانون آگهی و تبلیغات
16 سارا احمدی موسسه تک منظوره
17 فاطمه خدابخشیان  موسسه تک منظوره
18 مریم رستمی موسسه تک منظوره
19 معصومه روشن کار کانون آگهی و تبلیغات
20 سعید سعدالله  موسسه تک منظوره
21  وجیهه فرنام    کانون آگهی و تبلیغات
22 محمدعلی جمزاد     کانون آگهی و تبلیغات
 23  محمدمهدی پدرام     موسسه تک منظوره
 24   مهیار کلباسی    کانون آگهی و تبللیغات
25

سحر خلیلی

   کانون آگهی و تبلیغات
 26  الهام عصار کاشانی     موسسه تک منظوره 
 27  فریبا عبدی نیا    موسسه تک منظوره
 28  سمیه بهرامی     کانون آگهی و تبلیغات
29    فریده تنکابنی    موسسه فرهنگی هنری
30   توفیق آل هاشم   تک منظوره 
 31  فرزاد مقدم     کانون آگهی و تبلیغات
32   اکبر بخشی مهر    کانون آگهی و تبلیغات
33   عباسعلی داوودی    کانون آگهی و تبلیغات 
 34  امیر برجیان     کانون آگهی و تبلیغات
35   سیدوحید پاکروان    تک منظوره 
36   رضا مردادی ترابی     کانون آگهی و تبلیغات
37  آندرانیک خاچاطوریان   کانون آگهی و تبلیغات
38   سیامک سروی عموقین    کانون آگهی و تبلیغات
39   بتثابه نعیمائی    تک منظوره 
40   الناز حدیدی    تک منظوره
 41  سروش حاتمی آذر    موسسه فرهنگی هنری
 42  محمدمحقق ده آبادی    کانون آگهی و تبلیغات
43   حسن سفی    کانون آگهی و تبلیغات
44   محمدحسین خلیلی طهرانی    کانون آگهی و تبلیغات
 45  رضا دنیادیدگان    کانون آگهی و تبلیغات
 46  آرش اکبری    کانون آگهی و تبلیغات
 47  شایان نوجه دهی    کانون آگهی و تبلیغات
 48  رسول ذوقی گنجعلی خانی    موسسه فرهنگی هنری
 49  حسین پناهی درچه    کانون آگهی و تبلیغات
 50  بنفشه عریانی    کانون آگهی و تبلیغات
 51  حمیدرضا مستانی     کانون آگهی و تبلیغات 
52   محمد رستمی     کانون آگهی و تبلیغات 
 53  حامد عاملی ارجمند    کانون آگهی و تبلیغات 
 54  علی خواجه افضلی    کانون آگهی و تبلیغات
55   کورش صادقی نژاد مقدم     کانون آگهی و تبلیغات 
 56  بهروز زنگنه     کانون آگهی و تبلیغات 
 57  محمدقائد رحمتی     کانون آگهی و تبلیغات 
 58  مهدی عادل    کانون آگهی و تبلیغات 
 59  حمیدرضا پژمان نکو     تک منظوره 
 60  سیدهمایون موسوی    تک منظوره