ارتباط با ما

 نشانی:

خیابان شهید مطهری ، نرسیده به خیابان سهروردی ، پلاک 130

تلفن:

88841231-6

نمابر:

88311239

پست الکترونیکی:

Etehran@farhang.gov.ir

کدپستی:

1578743611